Udgivelse som e-bog
En e-bogs udgivelse er et godt supplement til den trykte udgave, og
udgivelse af eBøger medfører et markant øget salg af trykte bøger.
Se nederst, hvor let du selv kan lave e-bøger.

PDF-format til e-bog
Den trykte bog føres direkte over i en PDF-fil. Det er let og
enkelt og sikrer, at grafisk layout er præcist som i den trykte bog.
Der er fuld kontrol med at design vises præcist, som det var tiltænkt.
Du kan også vælge at ombryde bogen påny, inden du laver PDF-filen, så den passer bedst muligt til fx iPads og andre readere.

Udgivelse i ePub-format
ePub-formatet er mest velegnet til tekstbøger med ingen eller få billeder. 
Man kan ikke lave fx 2-spaltet tekst, og man kan ikke styre det grafiske layout og sideombrydning. Desuden er der p.t. mange andre begrænsninger fx ved stikordsregistre, henvisninger etc.
Fordelen er at e-bogen tilpasser sig den konkrete reader, der anvendes.
Vi kan producere e-bøger i ePub formatet, men det kræver at grafikeren, der designer den trykte udgave, følger en hel stribe retningslinier, samtidig med at bogen ombrydes.
Du kan let (og gratis!) lave ePub filen selv - se nederst på siden.

Hent grafikerens vejledning i klargøring af dine InDesign-dokumenter til ePub-konvertering.
 
Sådan laver du en e-bog som enten ePub eller PDF-fil:
Udgivelsen skal som minimum indeholde nedenstående dele, inden du begynder konvertering:

Forside
Forsidebilledet skal leveres som separat fil, hvis den skal konverteres professionelt.
Det skal være i jpeg eller pdf. Forsiden skal være 600×800 pixels og minimum 150 dpi.
Forsiden skal ved konverteringen sættes ind som første side i udgivelsen.

Titelblad
Den allerførste side i bogen. Her står forfatteren øverst efterfulgt af titel og
udgiver (forlagets navn).

Indhold
Selve bogens indhold kommer efter titelbladet

Kolofon
I en e-bog er kolofonen som regl sat ind som allersidste side i udgivelsen.
Den skal indeholde: Titel, ISBN nummer, Copyright information, forfatternavn og
eventuelt udgavenummer. Hvis din fil bliver konverteret professionelt, vil
firmaet der udfører arbejdet, skrive deres navn ind i kolofonen.
Husk at din e-bog skal have et andet ISBN-nummer end en trykt udgave af samme bog.

Du skal påføre sidetal og indholdsfortegnelse, hvis du anvender PDF-format,
men ikke hvis du anvender ePub-format.

Sådan konverterer du selv til ePub
Hvis du skal konvertere til ePub, kræver det nogle programmer, der ikke normalt er på en computer.
Der findes gratisprogrammer, hvor du selv kan konvertere din fil til ePub, du kan blandt andet bruge et af disse programmer:
www.calibre-ebook.com/download
www.sigil.en.softonic.com/
www.2epub.com/

Der findes også programmer, hvor du kan skrive direkte i ePub-format.
Du kan finde to programmer her:
www.extensions.openoffice.org/en/project/Writer2ePub
www.literatureandlatte.com/index.php

Sådan konverterer du selv til PDF-format som e-bog:
Du gemmer blot fra Word, InDesign, Publisher etc. til PDF-format i opløsning 72 DPI og uden skæremærker.
Tjek resultatet på en iPad eller anden reader.
Så let er det - god fornøjelse!