8 messetips
1. Hellere før end senere
Planlæge hellere messen tidligt end sent. Hvis du er ude i god tid, giver det bedre rum til ændringer og uforudsete overraskelser. Desuden er priserne ofte lavere, når du melder dig til en messe tidligt.

2. Struktur
Det gør hele planlægningen mere overskuelig, hvis én person holder det store overblik. Projektlederen kan lede og fordele arbejdet. Det kan desuden være en god ide at sætte deadlines, så planen ikke pludselig skrider.

3. Hav en klar ide om formål og budskab
Beslut tidligt i processen, hvad hovedformålet med din deltagelse på messen er, og sørg for, at der går en rød tråd gennem hele strategien. Du skal planlægge din fremtræden på messen alt efter, hvad du ønsker at opnå. Er det f.eks. for at skaffe nye kunder, informere om din miljøpolitik eller for at dele en nyhed?
4. Tænk over din målgruppe
Beslut, hvem du vil nå. Det er en god ide at målrette din fremtræden på messen mod en bestemt målgruppe. Modtageren kan f.eks. påvirke, om du skal lægge særligt vægt på prisen eller måske noget mere teknisk.

5. Vær præcis
Beslut dig for et specifikt budskab, der kan opfattes hurtigt. Messedeltagerne skal kunne fange dit budskab nemt og præcist. Forsøg ikke at favne bredt, men hold dig i stedet til ét tydeligt og lettilgængeligt budskab og formål med messen.

6. Vær unik
Dit budskab skal konkurrere mod mange andre, så forsøg at gøre det unikt. Sørg desuden for at være synlig. Man skal helst kunne se dit logo på stor afstand og adskille det fra de andre.

7. Sæt mål
Sigt efter resultater, der kan måles. Det er både motiverende og giver en klar fornemmelse af, om din strategi er vellykket.

8. Følg op
Sørg for at følge op på kontakter og respons fra messen. Du er på messen for at skabe opmærksomhed, så du skal sørge for at udnytte de nye kontakter, så de husker dig.